Produkty

Parketárske stroje a náradie

Produkt   EMICODE GISCODE TL KBÚ
Parketová brúska PALLMANN SPIDER Parketová brúska tl
Parketová brúska PALLMANN COBRA Optimalizovaná parketová brúska tl
Okrajová brúska PALLMANN GECKO STAR Efektívne a komfortné brúsenie na okrajoch tl
Okrajová brúska PALLMANN GECKO FLEX Okrajová brúska s vysokým odberom materiálu tl
Čistiaci stroj PALLMANN TURBO SCRUBBER Čistiaci stroj s odsávaním
Lakovacia nádoba Pallmann Umelohmotná nádoba obdĺžnikového tvaru tl
Nerezovo oceľová špachtľa Hladká špachtľa pre nanášanie tl